Smådyr

Vi vil ha det artig på jobb - vi vil strekke oss etter å yte våre kunder og deres dyr den beste service både faglig og betjeningsmessig

Innenfor vår sfære - veterinærfaget - bruker vi ofte begrepene smådyr og stordyr.
Til publikums orientering er det slik at det ikke tilføres økonomiske midler fra staten til den som driver smådyrpraksis. Det å opprettholde en vaktordning utenom ordinær åpningstid er altså noe virksomheten gjør som en naturlig del av det å drive veterinær virksomhet, men uten at dette i utgangspunktet dekkes opp av noe offentlig system. Det er heller ingen ordninger på dyresiden hvor dyreeier kun betaler en egenandel og noen andre dekker et restbeløp. Alle som eier dyr må selv stå for sine kostnader, med unntak av i de tilfeller hvor dyr er forsikret og utgifter kan dekkes via dette.

Smådyr omfatter tradisjonelt hund og katt, men gjelder også kanin, rotter, ildere, marsvin , chinchilla , mus, hamstere og enkel fuglepraksis. Andre dyreslag som øgler, skilpadder, slanger , fugler og andre finurligheter innen dyreriket pakkes inn i en gruppe som kalles "exotic pets ", og er for spesielt interesserte dyrepersonell og klinikker å ta hånd om.

Hvorfor kommer folk til veterinær med dyrene sine ?
Det er ingen klart definert måte å bedrive et dyrehold på, derfor vil spekteret av hva de ulike eiere søker faglig assistanse for variere voldsomt. Noen steller dyrene sine sjøl, noen lar andre gjøre det for seg og noen steller ikke dyrene sine i det hele tatt bortsett fra at de ser til at dyrene får mat og drikke og en levelig plass å finne ly, nattero og varme på. Noen bruker dyrlegen mye, andre aldri.

I kongeriket Norge har vi ingen offentlige krav til behandling av noe slag eller krav om identitetsmerking av kjæledyr, foreløpig.. Derfor er det slik at mange dyr kan gjennomføre livsløpet uten kanskje aldri å ha vært på et undersøkelsesbord. For andre er det optimale stell og forebygging av sjukdom svært viktig og dyrlegebesøk blir derfor en medkalkulert del av dyreholdet. Atter andre har problemer med "vedlikeholdet" av dyret sitt og søker vår hjelp for pelspleie og vask, helsesjekk, kloklipp, klemming av analkjertler og fjerning av tannstein.

Noen klinikker yter kun veterinærmedisinsk service, og fokuserer lite på annen forretningsvirksomhet som pleie og velværeopplevelser for dyrene, fórsalg, omsetning av kjæledyrsartikler, kursvirksomhet, omplasseringshjelp, fagdager , ferieoppstalling eller kampanjer av ymse slag. Andre klinikker satser sterkt på disse sidene av fagområdet.

Hva er gjeldene målsetting på vår klinikk pr. dato vedrørende disse spørsmål ?
Vi vil forhandle for fra to leverandører, ha noe krimskrams av diverse slag i hyllene, men satse mest på klassisk dyrlegearbeid. Vi ønsker å få realisert en god pelspleie og vask service for både hund og katt. Denne tjenesten kan med fordel taes samtidig med den årlige helsesjekk og vaksinering, og kombineres selvfølgelig med tannrens, sjekk av ører og analkjerler samt kloklipp i de tilfeller dyret må sederes for å få vasket/stelt pelsen skikkelig. Vi kommer til å satse knallhardt på et eget laboratorium med undersøkelse av blodparametere, feces, urin, bukpunktat og eksakt diagnose av ektoparasitter ( sopp, lus og midd ) i hud og hårlag. Vi innehar en unik spesialkompetanse på sportshundfronten, både innen trekkhund og jaktsiden. Spesielle kundeavtaler med folk som besitter større hundehold skal utarbeides og presenteres fortest mulig ( følg med på hjemmesidene våre... ). Vi har også visjoner om å tenke helt nye tanker vedrørende tilbud fra en dyreklinikk ( følg med.. ).

Kundemassen hos oss er foruten gardbrukerne i Lillehammer kommune smådyreiere fra samme område med et visst tilsig også fra Ringsaker, Biri, Øyer, noe oppover i Gudbrandsdalen og Gausdal samt noen faste fra helt andre plasser, og turister særlig fra Hafjell og Øyerfjellet.