Stordyr

Her finner vi produksjonsdyrene våre. Storfe, småfe, svin og også dyr innen hesteslekten. Tradisjonelt var dyrlegen tidligere tiders "landbruksmekanikere" som kom til gårds for å fikse og holde orden på "traktoren", altså hesten. I dag er det få dyrleger som er hovslagerkyndige, og løpshester ivaretas av spesielt interesserte kollegaer og klinikker. Til stordyr regnes også lama, struts og oppdrettsvilt. Andre store dyr, eksempelvis i dyrehager, med gjerne opprinnelse fra geografisk fjerne himmelstrøk for oss kalles " zoo animals" og betjenes av særlig kurset og kompetente fagmiljøer.

Vi yter syke-, rutine- og helsetjenestebesøk i Lillehammer, Ringsaker og Gausdal. Vi har 24 timers døgnvakt og rask respons ved sykdom.

Vaktgruppa har etter hvert en bred kompetanse når det gjelder både storfe, sau og gris. Vi har også en visjon om at vi skal kunne tilby helsetjeneste på både storfe, sau og gris. Helsetjenesten utføres sammen med rådgivere og i tett samarbeid med helsetjenesten sentralt. Vi ser for oss å kunne være tilgjengelige for besetningsgjennomganger som et ledd i helsetjenesten. Hovedhensikten med helsetjenesten er å prøve å få optimalisert forholdene i besetningen slik at både helsa i besetningen blir bedre og at økonomien i besetningen forbedres. Vi kommer også til å delta på møter i samarbeid med helsetjenesten samt kunne arrangere møter og foredrag på oppfordring.

Vi vikarierer også for inseminør og har som målsetning å yte god service og kompetent arbeid ved inseminering. Vi vil da også kunne utføre annet arbeid i besetningen samtidig.

Det har kommet ny blodanalysemaskin på klinikken og vi ser for oss å kunne benytte oss av analysemuligheten ved en del tilstander av klinisk sykdom på storfe, sau og gris.

Ring oss gjerne på telefon 61 26 67