fbpx

Blodprøver, røntgen, ultralyd

Vi utfører blodanalyse på eget laboratorium. Akutte pasienter vil kunne få bekreftet en diagnose raskt og dermed kan vi sette inn relevant behandling raskere. På samme måte kan vi også danne oss et bedre bilde av de fleste pasienters helse ved hjelp av en blodanalyse. I tillegg bruker vi røntgen og ultralyd til ytterligere diagnostisering. På bakgrunn av dette får du som kjæledyreier et raskt og kvalifisert svar på hva som feiler ditt dyr, og hvilke muligheter vi ser for behandling.