fbpx

Blodprøver, røntgen, ultralyd

Vi har nå muligheter til å utføre blodanalyse på eget laboratorium. Akutte pasienter vil kunne få bekreftet en diagnose raskere og dermed kan vi sette inn relevant behandling fortere. På samme måte kan vi også danne oss et bedre bilde av de fleste pasienters helse ved hjelp av blodanalyse. Dette kompletteres med røntgen og ultralyd.