Priser på våre tjenester

Om du ønsker å vite hva våre tjenester koster, ta kontakt med klinikken i våre åpningstider. På tlf 61 26 67 50.

 

Rutinebehandlinger

Vi analyserer blodprøver med eget laboratorieutstyr, slik at vi raskt kan gi en enda bedre totalvurdering av dyret ditt ved sykdom.

Vi ønsker at du bestiller time for konsultasjon. Ved akutte henvendelser der dyret ikke kan/bør transporteres, kan vi komme ut til deg.

 

Avbestilling av time

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før oppsatt time.

Ikke avbestilt time må betales.

 

Ved ikke møtt til time

Om du ikke kommer til din avtalte time uten å gi beskjed, vil du bli fakturert en standard takst for uteblivelsen.

Vi vet at det noen ganger skjer ting som gjør at en time må avbestilles, da må du gi beskjed så kan vi flytte  din time.

 

Opprigninger på vakttelefon på natt

Vi har i perioder en del useriøse oppringinger på vakttelefonen på natterstid. Disse oppringningene vil bli fakturert med en nattkonsultasjon.