Hud, ører, øyne

Vårt flinke team ved Gausdal Dyreklinikk og Lillehammer Dyreklinikk har alltid fokus på gi din hund en trygg behandling. Har din hund behov for en undersøkelse av hud, øre eller øye bør du ta kontakt.

Hudutredninger på hund

Vi ser at hudproblemer er en av de vanligste årsakene til at det bestilles time hos veterinær. Hudproblemer kan påvirke hunder av alle raser, i alle aldere. 

Hudproblemer kan gi ulike symptomer, som for eksempel kløe, rødhet i huden, kviser/nupper i huden, det kan gi pelstap og en kan se endringer i kvaliteten på pelsen. Det kan også sees som angst, stress, såre poter, eller problemer med tredeputene. 

En del hudplager må dyret leve med hele livet, selv om intensiteten kan variere i ulike perioder. For å kunne unngå at dette blir et kronisk problem, er det viktig at tilbakevendende hudproblemer utredes grundig. 

Ofte finner vi ikke den endelige årsaken til problemet, da må vi behandle symptomene så godt som mulig. Dette kan også være med på å redusere risikoen for at problemene skal komme tilbake, og for at hudproblemene skal resultere i sekundære infeksjoner, eller bli koniske.

Hvordan gjøres en hudutredning?

Vi begynner alltid med å kartlegge sykdomshistorien. Hvor lenge har hudproblemet vart? Er det perioder der symptomene er verre, eller bedre? Er det andre dyr i familien som har samme problemet?  Foringsvaner, og hvilken type mat spiser hunden?

Samt at det foretas en grundig undersøkelse av hunden, dette inkluderer også ører og poter.

Ved en hudutredning utelukkes det ulike mulige årsaker til hunden sine symptomer, dette kan for eksempel være infeksjon med sopp, bakterier eller parasitter, eller matallergi.

 I de fleste tilfeller tas det prøver fra huden i form av skrapetest, trykktest, tape-prøve og / eller svaberprøver fra ørene. I noen tilfeller utfører man bakteriedyrkinger og i andre tilfeller blir det tatt blodprøver. Noen ganger blir biopsier tatt, biopsi betyr at det tas en vevsprøve fra huden. I de fleste tilfeller sette vi hunden på en streng eliminasjonsdiett for å undersøke om hudproblemene kan skyldes maten hunden spiser. Etter dette er neste steg å ta blodprøver vedrørende luftbårne allergener.

Det finnes også andre årsaker til hudproblemer, som hormonelle lidelser, medfødte misdannelser, immunologiske lidelser og sykdommer i andre organer som kan vise seg som hudforandringer. Noen ganger ender man med en såkalt utelukkingsdiagnose, dette betyr at det ikke er noen spesifikke undersøkelser som tas for å stille en diagnose, men å utelukke andre årsaker for å komme frem til en mulig diagnose. Dette gjelder for eksempel ved allergi. Dersom undersøkelsen viser en allergi kan man, akkurat som hos mennesker, forsøke å hypersensibilisere hunden mot allergien ved hjelp en «allergivaksine» som er gitt ved injeksjon av minimale doser over en lengre tidsperiode. Hvis behandlingen er effektiv, gis den med jevne mellomrom resten av dyrets liv.

Behandlingen blir styrt av hva som er den underliggende årsaken til problemet. Ut fra årsak lages det en plan, og settes i gang en behandling. Oppfølging av eier og veterinær er superviktig for at den slik behandling skal lykkes.

Bestill hudutredning på Gausdal Dyreklinikk eller Lillehammer Dyreklinikk.

Øreproblemer hos hund

Sykdommer i ører og øregangene er vanlig hos hund. Disse problemene kan være alt fra enkle øreinfeksjoner, til alvorlige problemer med betennelse i øre eller øreganger. 

Vi ser ofte at det kan være bakenforliggende årsaker til at en hund får gjentagende ørebetennelser, dette kan være for eksempel allergier eller polypper. 

Veterinæren gjør ofte øreundersøkelsen ved å se inn i øregangen med et otoskop, og ta en prøve for å sjekke etter bakterieinfeksjoner. Det kan også bli nødvendig å gjøre en allergitest. Bestill øreundersøkelse her.

Øyeundersøkelse hos hund

Søk alltid veterinærhjelp om din hund viser tegn på smerte fra øyet, som for eksempel at den myser, holder øyet lukket, eller gnis poten mot øyet. Samt om hunden din er rød på øyet.

Hunder kan få mange av de samme øyesykdommene som vi mennesker. For eksempel grå og grønn stær, sår på hornhinne, tørre øyne, svulster mm.

Vi har en rekke undersøkelser vi kan gjøre for å finne ut hva som er årsaken til at din hund har smerter fra øyet. Og vi har veterinærer som er dyktige innen behandling av sykdom og skade på øyet.

Den vanligste årsaken til at det bestilles akutt time når det gjelder øyesykdommer, er at dyret kniper med øyet. Øyets slimhinne er rød, og det renner fra øyet. Når din hund kommer inn med disse symptomene, vil vi forta en måling av tåreproduksjon. Deretter vil vi farge øyets hornhinne med fluorescin, dette for å kunne påvise eventuelle sår på hornhinnen. Ut i fra hva som blir resultatet av disse undersøkelsene, vil det legges en plan for behandling, eller evt videre undersøkelse.

Øyeundersøkelse utføres både på Gausdal Dyreklinikk og Lillehammer Dyreklinikk, bestill time i dag.