fbpx

Priser

Konsultasjon Beskrivelse Pris
Konsultasjon 15 min. tillegg i pris vil forekomme ved økt tidsbruk, videre undersøkelser, etc. kr 840,-
Resepthonorar 15 min. kr 178,-
Fakturagebyr per brev / Administrasjonskostnader kr 123,-
Fakturagebyr per e-post / Administrasjonskostnader kr 90,-
ID-merking (chip) Beskrivelse Pris
ID-merking - inkl. registrering på dyreid.no kr 880,-
ID-merking - i forbindelse med annen behandling kr 755,-
Vaksiner Beskrivelse Pris
Vaksine hund og katt inkl. generell undersøkelse fra kr 660,-
Kloklipp Beskrivelse Pris
Kloklipp enkel uten sedasjon Kloklipp GRATIS
I forbindelse med annen behandling Kloklipp kr 273,-
Kloklipp med sedasjon Kloklipp kr 1221,-
Pelsklipp /pelsstell Beskrivelse Pris
uten sedasjon (minste pris for 10 min.) fra kr 661,-
- med sedasjon (minste pris for katt) fra kr 1527,-
Røntgen Beskrivelse Pris
HD-røntgen - inkl. sedering kr 2178,-
AD-røntgen i forbindelse med HD-røntgen kr 684,-
Tannbehandling Beskrivelse Pris
Katt Tannsteinsfjerning ink. tannrøntgen kr 2588,-
Hund under 10 kg​ Tannsteinsfjerning ink. tannrøntgen kr 2662,-
Hund 10-25 kg Tannsteinsfjerning ink. tannrøntgen kr 2766,-
Hund over 25 kg Tannsteinsfjerning ink. tannrøntgen kr 2864,-
Kastrering Beskrivelse Pris
Kastrering hannkatt inkl. resept kr 1035,-
Kastrering hannkatt inkl. resept, grunnvaksinering og ID-merking kr 2601,-
Kastrering hunnkatt hunnkatt inkl. resept kr 2269,-
Kastrering hunnkatt hunnkatt inkl. resept, grunnvaksinering og ID-merking kr 3872,-
(i tillegg kommer skjem eller body)
Blodprøver Beskrivelse Pris
Blodprøve i forbindelse med anestesibehandling (preanestesi) kr 1549,-
Avliving + kremasj. Beskrivelse Pris
Dyr mindre enn 1 kg (ekskl. kremasjon) kr 920,-
Dyr mellom 1 og 10 kg (ekskl. kremasjon) kr 1871,-
Dyr større enn 10 kg (ekskl. kremasjon) kr 1973,-
Felleskremering hund kr 1803,-
Felleskremering katt kr 1688,-
Felleskremering kanin, gnagere eller andre mindre dyr kr 791,-
Separatkremering (minste pris med pappboks) fra kr 3032,-

Vi gjør oppmerksom på at prisene kan variere ut fra hvilke ytterligere undersøkelser som utføres på konsultasjonen. 

På kveld, natt, helg og helligdager er honorarsatsen høyere enn på vanlige arbeidsdager, kontakt oss gjerne for  prisoverslag på tlf 612 66 750 

Prisene er oppdatert 07.01.2021, med forbehold om feil