ID-merking av katt

Vi på Gausdal Dyreklinikk og Lillehammer Dyreklinikk vil på det sterkeste anbefale alle dyreeiere å ID-merke katten sin. Vi blir ofte kontaktet om bortkomne katter. Det er alltid en lettelse når en funnet katt er ID-merket, for da kan vi få tak i eier veldig raskt og enkelt.

At du som katteier har en sikker individ-identifikasjon er en forutsetning når det kommer til blant annet avl av rasekatter, handel, utstillinger, grensepasseringer, forskning, avklaring av eierforhold, etc. Om du skal tegne en forsikring for katten din er det naturlig at den blir ID-merket, noen forsikringsselskaper har ID-merking som krav og mens andre gir rabatterte priser om katten er ID-merket.

Katten blir ID-merket med mikrochip

Vi foretar ID-merking med mikrochip. Dette er en elektronisk brikke som føres inn under huden på halsen med en kanyle. Chipen blir innkapslet av bindevev og forblir på plassen for injeksjonen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt og krever ingen bedøvelse. Det kan sammenlignes med å få en vaksine.

Mikrochipen er ikke synlig. Ingen kan se om dyret har eier eller ikke, men med en avleser kan man søke opp hvem katten tilhører. Gausdal Dyreklinikk og Lillehammer Dyreklinikk har som de fleste andre dyreklinikker en slik avleser. Avlesere finnes i tillegg på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer. Videre har redningssentraler, viltnemder og mange hundeklubber egne avlesere. Det er ingen restriksjoner når det kommer til kjøp og bruk av en slik avlesere, det vil si at at privatpersoner (oppdrettere), katteklubber osv. kan anskaffe egen avleser. Pris på avleser starter på ca. kr. 2.500,-.

Bestill ID-merking av katten din

I følge DyreID er  det nærmere 700.000 norske hunder og katter som er blitt merket med mikrochip. I tillegg er det mange som merker andre dyr som ilder og kaniner. Om du skal ha med deg katten din på utenlandsreiser er det nå et krav fra myndighetene om at katten blir ID-merket. Ønsker du å bestille ID-merking av katten din? Kontakt oss i dag. Vi kan utføre ID-merking av katt på både Gausdal Dyreklinikk og Lillehammer Dyreklinikk.

*Kilde: https://www.dyreid.no/