fbpx

Blodig diare hos hund

Vi anbefaler at alle hunder med oppkast og blodig diare undersøkes av veterinær. Spesielt om hunden har redusert allmenntilstand.

Symptomer

 • Blodig diare (mengden blod kan se voldsom ut
 • Avføringen kan være svært vandig.
 • For de fleste hundene begynner sykdomsforløpet med oppkast, ofte 1-2 dager før det synes blod i avføringen.
 • Oppkastet kan være blodig, men trenger ikke å være det.

Årsak

 • Kan skyldes noe hunden har spist.
 • Kan skyldes bakterier eller virus.
 • Ofte finner man ikke årsaken.

Diagnose

 • Sykehistorien er viktig.
  – når begynte symptomene.
  – hvor lenge har symptomene vart.
  – hvordan utvikler hunden seg.
  – mat og drikkelyst.
  – kan hunden ha spist noe den ikke skulle, før den ble syk?
  – hvor oppholdt hunden seg før den ble syk.
 • Klinisk undersøkelse. Hvor påvirket er hunden.
 • Blodprøver, urinprøver og avføringsprøver.

Behandling

 • Hunder med blodig diare kan bli veldig dårlige, veldig raskt. For åsikkre en best mulig prognose, er det viktig med rask behandling!
 • Væskebehandling, intravenøst.
 • Antibiotikabehandling, ved behov.

Oppsøk veterinær umiddelbart

Dette er en akutt tilstand. Oppsøk veterinær for umiddelbarbehandling.