fbpx

Salmonella hos katt

Hvert eneste år får vi inn katter som er blitt smittet av Salmonella. Kattene blir smittet via ville fugler enten ved å være i kontakt med avføring til småfugl eller ved at katten har fanget en fugl. Dette er en alvorlig infeksjon og om du mistenker salmonellainfeksjon må du kontakte dyrlegen (dette er en meldepliktig sykdom).

Hva er Salmonella?

Dette er en bakterie som ofte fører til diaré og magesmerter, samt andre symptomer som hodepine, kvalme og feber, i noen tilfeller blir infeksjonen mer alvorlig.

Salmonella kan smitte til mennesker

Husk at både du og katten din kan bli smittet med Salmonella av fugl i nærområdet, derfor er det viktig at du tar en del forhåndsregler om du f.eks har et fuglebrett.

  • Ved rengjøring eller ved påfylling av mat er det viktig å vaske hendene etterpå. Bruk gjerne hansker.
  • Avfall på og rundt fuglebrettet må fjernes hyppig. Legg litt granbar på bakken under fuglebrettet, dette kan forhindre smitte.
  • Påse at du har et fuglebrett hvor fuglene ikke kan forurense maten med avføring.
  • Finner du døde fugler skal de fjernes.

Symptomer på salmonella

Hos katter kan symptomene variere fra katt til katt. Noen katter reagerer ikke på infeksjonen og andre katter har milde symptomer (f.eks dårliger matlyst og temperaturstigning). Men i alvorlige tilfeller kan katten din få høy feber, slutte å spise, brekninger, diaré (både vanlig og blodig) og smerter i buken.

Katten din skal holdes innendørs så lenge den har symptomer. Dette for å unngå smitte til andre dyr og mennesker.

Mer informasjon om salmonella finner du på Mattilsynet sine nettside.

Hva skal du gjøre hvis du har vært i kontakt med syke dyr?

Om du ikke har noen symptomer på mage-tarminfeksjon trenger du ikke å kontakte legen din. En infeksjon går som regel over av seg selv. Antibiotika vil normalt sett ikke være nødvendig for behandling av sykdommen. Bare husk god håndhygiene, vask hender godt med såpe og vann etter all kontakt med dyr, samt ved toalettbesøk, og før matlaging/måltider.

Behandling

Veterinæren undersøker katten din og tar en avføringsprøve for å kunne bekrefte/avkrefte. Er katten din smittet kan det være aktuelt med væskebehandling, smertestillende og i enkelte tilfeller antibiotika.

Har du noen spørsmål eller mistenker du salmonella? Ta kontakt med oss.